Stichting Oude Groninger Kerken

Opdracht

De Stichting Groninger Kerken zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving. Daarbij gaat het niet alleen om de waardevolle historische gebouwen, maar ook om de nieuwe functie van deze oude kerken: plekken van sociale interactie, culturele ontmoetingen en bezinning in het algemeen. De opdracht was om awareness te creëren en vervolgens donateurs te werven. Iets dat door de aardbevingsproblematiek belangrijker is dan ooit tevoren. 

Strategie

In de campagne staan omhoogkijkende, jongere mensen centraal tegen een achtergrond van een kerkinterieur. Het eerste wat mensen doen wanneer ze een kerk binnenlopen, is verwonderd omhoog kijken. Naar het mooi beschilderde plafond. Dit gegeven hebben we vastgelegd in een intieme en herkenbare campagne. Een gewaagde campagne omdat je de kerk in zijn geheel van buiten of van binnen niet in beeld ziet. De bezoeker en zijn emotie (het gevolg van een kerkbezoek) staan centraal. Kortom, een kerkgebouw als ‘product’ dat blijft verwonderen. Iets wat je als bezoeker nog jarenlang zou moeten kunnen blijven doen.

Uitvoering

De doelgroep waar we op targetten is in principe heel Nederland (18 – 65+) met interesse in natuur, cultuur, materieel (cultureel) erfgoed, monumentenzorg of cultuurgeschiedenis. Traditioneel richt de stichting zich op de oudere doelgroep; met deze campagne wil men ook een start maken om een nieuwe, jongere doelgroep te bereiken. Gezien de brede doelgroep hebben gekozen voor een mix van online en offline: landelijke en regionale TV, regionale radio, landelijke online campagne, dagbladen, outdoor. De campagnes, gehouden in zomer en winter, zijn een doorslaand succes. In vergelijking met eerdere donateurscampagnes hebben we met deze campagne een grotere en diverse doelgroep bereikt en hebben zich meer donateurs dan ooit aangemeld.

Wintercampagne


Blijf je verwonderen

De campagneslogan was dan ook ‘Blijf je verwonderen’; daarmee appelleren we niet alleen aan de verbazing en de verwondering die een kerkinterieur oproept, maar geven we ook impliciet aan dat het belangrijk is om je te blijven verwonderen: met andere woorden, om de kerken in stand te houden en ze te kunnen blijven bezoeken. Zodat je je in de toekomst ook nog kunt blijven verwonderen. 

Zomercampagne

Fotografie