Rijksuniversiteit Groningen

Opdracht

Ontwikkel een nieuwe corporate story voor de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gebaseerd op het strategisch plan voor de komende vijf jaar. 

Strategie

De nieuwe corporate story werd gevat in een corporate film waarin de RUG haar belangrijkste waarden wilde uitdragen. Die zijn vooral gericht op verbinding: tussen studenten en docenten, tussen onderwijsinstituut en maatschappij en tussen de faculteiten onderling. Met het thema Making Connections maken we dit duidelijk en zit er direct een appél in richting alle doelgroepen en stakeholders om hier invulling aan te geven. Dit thema is vervolgens de leidraad geworden voor het strategisch kader van de RUG voor de komende jaar. 

Uitvoering

In de hoofdfilm volgen we drie verhaallijnen van personen die ieder een andere connectie met de RUG hebben en zich daarin ontwikkelen. Van klein kind met dromen en ambities tot wetenschapper die ontdekkingen doet. In de vervolgfilm, die direct gerelateerd is aan de communicatie rondom het strategisch plan, zie we een van de personen uit de hoofdfilm terug en via haar laten we zien wat het nieuwe strategisch kader van de RUG is en hoe die via het thema Making Connections wordt ingevuld de komende jaren.