Omarm Groningen

Opdracht

Omarm Groningen is een initiatief van de Gemeente Groningen en komt voort uit het armoedebeleid van de gemeente. De stad Groningen kent veel armoede; 1 op de 5 kinderen leeft in armoede. Met dit project worden ondernemers die graag iets willen doen voor de samenleving gematched met maatschappelijke initiatieven die zich inzetten om armoede terug te dringen. Of in ieder geval om het leven van mensen in armoede wat aangenamer te maken. Opdracht: maak van dit initiatief een merk dat de komende jaren een begrip wordt. 

Strategie

Veel ondernemers willen graag een bijdrage leveren, maar weten niet hoe en ook niet wat. Het gaat immers niet alleen om het doneren van geld; ook door materiële zaken, door kennis en ondersteuning of door het openstellen van je netwerken, kun je helpen. Door een aantal zeer verschillende ondernemers als ambassadeurs in beeld te brengen, lieten we de reikwijdte zien. Bovendien zorgen zij voor een zwaan-kleef-aan-effect bij collega-ondernemers. Vraag en aanbod komen samen op de online platform waar niet alleen de verhalen van de ondernemers staan maar ook heel concreet de behoeften en benodigdheden van de maatschappelijke initiatieven. Een soort Marktplaats. Uiteindelijk gaat het in essentie om het helpen van een kind. En dat is vaak af te lezen van zijn glimlach. Vandaar de pay-off ‘Zorgen voor een glimlach’. Met als achterliggende gedachte dat je armoede zelf niet direct oplost op deze korte termijn, maar wel de pijn kunt verzachten. De glimlach komt ook terug in de identiteit van het project Omarm Groningen: de O en de G vormen een gezichtje met een lach.

Uitvoering

Om Omarm Groningen onder de aandacht te brengen van de Groningse ondernemers staken we in op een online campagne in twee flights. In de eerste flight zorgen we met confronterende feite over armoede in de gemeente Groningen voor awareness. En gaven we de noodzaak aan. In de tweede flight introduceerden we de ambassadeurs; zij gaven in testimonial-filmpjes aan waarom ze meededen en hoe simpel het is om als ondernemer mee te doen. De conversiegraad was hoog en binnen een jaar tijd was zowel het vraag- als het aanbod-gedeelte goed gevuld met ondernemers en initiatieven en werden de matches concreet gerealiseerd door matchmakers Irma en Erwin.