Noordelijk Belastingkantoor

Opdracht

Ontwikkel een nieuw logo plus huisstijl voor het Noordelijk Belastingkantoor, een nieuwe organisatie die de waterschapsbelasting en de gemeentelijke lokale belastingen int. Het betreft een samenwerking tussen de drie noordelijke waterschappen en de gemeente Groningen. Met de bedoeling dat straks steeds meer noordelijke gemeenten zich gaan aansluiten. Het logo moet robuust, modern, nuchter/noordelijk en een tikkeltje eigenzinnig zijn. De communicatiemiddelen, waaronder alle formulieren, moeten helder en gebruikersvriendelijk mogelijk worden vormgegeven.
 

Strategie

De letters ‘oo’ in de woorden ‘Noordelijk’ en ‘Belastingkantoor’ zijn omgezet naar halve rondjes (‘smileys’). Hierdoor krijgt het logo iets vrolijks en eigens. De rode smileys staan voor het geld dat geïnd wordt en de blauwe smileys voor het geld dat wordt geïnvesteerd in de regio en de infrastructuur. Ook verwijst de rode kleur naar dakpannen (gemeente/WOZ) en de blauwe kleur naar golfjes/water (de waterschappen). De smileys vormen een dankbaar element in de verdere communicatie. en zorgen voor consistentie en herkenbaarheid.

Uitvoering

Via een brede omnipresence -campagne (online en offline) hebben we de nieuwe naam gelanceerd gecombineerd met de communicatieboodschap richting alle inwoners van Noord-Nederland. Met de ontwikkeling van de corporate identity hebben we ook alle formulieren vormgegeven en vanuit gebruikersperspectief opgezet. Deze zijn als templates in het centrale IT-systeem ingeladen en verwerkt. Omdat het een fusie tussen twee organisaties betrof is veel aandacht besteed aan de interne communicatie en zorgde de nieuwe corporate identity ook voor verbinding onderling.