Groninger Kerken

Opdracht

De stichting Groninger Kerken zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving. Daarbij gaat het niet alleen om de waardevolle historische gebouwen, maar ook om de nieuwe functie van deze oude kerken: plekken van sociale interactie, culturele ontmoetingen en bezinning in het algemeen. De opdracht was om de stichting te herpositioneren inclusief de ontwikkeling van een nieuwe corporate identity. En vervolgens awareness te creëren om zo donateurs te werven. 

Strategie

Om de stichting letterlijk meer in haar nieuwe rol en kracht te zetten, is de naam veranderd in Groninger Kerken (in plaats van Oude Groninger Kerken). Vervolgens hebben we samen met Jochem Koopman een nieuwe corporate identity ontworpen. Een woordlogo in een moderne typografie waarbij de letter ‘N’ in beide woorden een verbinding vormt zodat een kerkje ontstaat. Om de verschillende (nieuwe) functies van de kerken te benadrukken, hebben we per thema een kleur toegepast. In de typografiebehandeling kiezen we voor een combinatie-gebruik van een meer traditionele schreefletter samen met een strakke en moderne schreefloze letter. Ook weer om de verbinding te leggen tussen het verleden (traditie en oudheid) en het heden (nieuwe en hedendaagse invulling). In het beeldconcept en in de campagne staan omhoogkijkende, jongere mensen centraal tegen een achtergrond van een kerkinterieur. Het eerste wat mensen immers vaak doen als ze een kerk binnenlopen, is verwonderd omhoog kijken. Niet de kerk van steen, maar de bezoeker en zijn emotie als gevolg van een kerkbezoek, staan centraal in de campagne. Kortom, een kerkgebouw als ‘product’ dat blijft verwonderen. Iets wat je als bezoeker en mogelijk toekomstig donateur, nog jarenlang zou moeten kunnen blijven doen. 

Uitvoering

De nieuwe corporate identity is doorgevoerd in alle huisstijlmiddelen van Groninger Kerken, zowel offline als online. Ook is de nieuwe huisstijl doorgevoerd in het campagnestramien. En worden de Groninger Kerken gepromoot middels twee campagnes. Een wintercampagne (‘Blijf je verwonderen’) die primair gericht is op het werven van donateurs. En een zomercampagne om de kerken onder de aandacht van toeristische bezoekers te brengen. Daarin maken we de vergelijking tussen bekende mediterrane steden met grote kerken en kathedralen en de Groningse kerken. Gezien de nieuwe invulling van de Groninger kerken en nieuwe rol daarbij van de stichting, hebben we de doelgroep verbreed. In plaats van vooral de oudere doelgroep, targetten we nu ook op de jongere doelgroep. En zetten we in op een mix van offline en online. Zowel landelijk als regionaal. Beide campagnes zijn een doorslaand succes en laten een significante groei in bereik en in de aanwas van donateurs zien.

Huisstijl

Blijf je verwonderen

De campagneslogan was dan ook ‘Blijf je verwonderen’; daarmee appelleren we niet alleen aan de verbazing en de verwondering die een kerkinterieur oproept, maar geven we ook impliciet aan dat het belangrijk is om je te blijven verwonderen: met andere woorden, om de kerken in stand te houden en ze te kunnen blijven bezoeken. Zodat je je in de toekomst ook nog kunt blijven verwonderen. Wintercampagne

Zomercampagne