Gemeente Veendam

Opdracht

De gemeente Veendam is bezig met de implementatie van de Omgevingswet, een landelijke richtlijn waarbij de verhouding tussen overheid en burger anders wordt. Met een grotere en meer zelfstandiger rol voor de burger in onder andere het aanvragen van een vergunning. Hiervoor is een campagne ontwikkeld waarbij we niet alleen de inwoners uitleg geven over de impact van de Omgevingswet. Maar we hen ook vragen om hun input te geven voor de Omgevingsvisie voor Veendam: hoe zou de toekomst er volgens de burgers uit moeten zien? Voor beide onderdelen hebben we een communicatiecampagne ontwikkeld. 

Strategie

Voor de Omgevingswet hebben we een speciale campagnenaam en – huisstijl ontwikkeld. Onder de noemer ‘Veendam Vooruit’ communiceren we alles in het kader van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. Dit gecombineerd met een appellerende campagneslogan: ‘Geef vorm aan je omgeving’. De tweede fase in de campagne is de introductie van de Omgevingsvisie en dan vooral de oproep tot participatie. We zoeken Veendammers die willen meedenken over de toekomst van Veendam en dat op positief-kritische manier doen. Ook hier is de communicatie-kapstok ‘Veendam Vooruit’. In de campagne doen we een oproep om mee te doen en te denken onder de noemer ‘Verderkijkers gezocht!’.

Uitvoering

In de Omgevingswet-campagne staan inwoners centraal die een tekstbord in hun hand houden met een specifieke vraag die gericht is op de Omgevingswet: ’We willen graag een dakkapel. Mag dat zomaar?” of ‘Ik wil mijn bedrijf uitbreiden. Kan dat?’. Op een online platform komen vraag en antwoord samen en wordt duidelijk wat de Omgevingswet concreet gaat betekenen. In een animatie schetsen we de hoofdlijnen met een oproep om het online platform te bezoeken. Voor de Omgevingsvisie-campagne brengen we inwoners in beeld die door een verrekijker kijken. In de tekst geven we aan dat we meedenkers zoeken die verder kijken dan het hier en het nu en een idee hebben over de toekomst van Veendam. Om zo Veendam vooruit te helpen. De vormgeving en kleurstelling is gelijk aan de eerste campagne waarin we de Omgevingswet introduceerden zodat herkenbaarheid ontstaat en duidelijk is binnen welk kader wordt gecommuniceerd. Doelstelling was om met de onlinecampagne zoveel mogelijk Veendammers te bereiken en op te roepen te participeren, met een streefgetal van 250 participanten. Met de Instagram- en Facebook-campagne zijn nagenoeg alle Veendammers bereikt en hebben meer dan 500 Veendammers geparticipeerd. Een verdubbeling van het streefgetal.

Omgevingsvisie

Veendam Vooruit

In de Omgevingswet-campagne staan inwoners centraal die een tekstbord in hun hand houden met een specifieke vraag die We zoeken Veendammers die willen meedenken over de toekomst van Veendam en dat op positief-kritische manier doen.

Verderkijkers