Eemsdeltacollege

Opdracht

Ontwikkel een wervingscampagne voor de middelbare scholengemeenschap Eemsdeltacollege waarbij de vier individuele scholen toch verbonden worden. En waarmee de onderwijsinstelling stevig én sympathiek op de kaart wordt gezet.

Strategie

De vier scholen van het Eemsdeltacollege zijn alle vier erg verschillend; zowel in onderwijsniveau, in locatie als in kernwaarden. Toch zijn er in ieder geval twee zichtbare overeenkomsten: erg enthousiaste leerlingen en het vierkante logo van het Eemsdeltacollege dat op alle vier scholen als een soort stempel geplakt zit. Niets moeilijker dan een juiste tone of voice te vinden voor deze categorie jongeren: wat vandaag in is, is morgen uit. En iets komt al snel te gemaakt over. Tenzij je de leerlingen zelf de hoofdrol geeft en laat bedenken wat ze leuk of cool vinden aan hun school. Met een heuse fotoshoot in een pop-up-studio op de vier scholen schoten we de campagnebeelden. Niet zomaar, maar met het verzoek aan de leerlingen om de handen te vouwen in de vorm van het Eemsdeltalogo. Zodat in alle campagnebeelden dezelfde verbinding zat; ongeacht de school. Verder tekenden we letterlijk hun waarden en uitspraken op: dit kwam gestileerd om de foto heen te staan. 

Uitvoering

De vier scholen liggen verspreid in de regio en per school maakten we offline en online uitingen. Waarbij de offline uitingen (waaronder outdoor-posters) heel gericht en lokaal werden ingezet zodat de leerlingen herkend werden. En zo lokale helden werden. Online zetten we gericht in op de ouders, met name de moeders, die een belangrijke rol spelen in het besluitvormingsproces van de schoolkeuze van hun zoon of dochter. De campagne werd een succes vanwege de vele bezoekers aan de open dagen en gezien de vele aanmeldingen. Ook intern zorgde de campagne voor trots en voor verbinding. Missie geslaagd.

Campagne

Brochure