WarmteStad

Opdracht

Ontwikkel een herpositionering van het merk WarmteStad inclusief een doorontwikkeling van de corporate identity. Na jaren van pionieren bevindt WarmteStad zich als warmtenet-aanbieder in de gemeente Groningen in een volgende fase. De basis voor het netwerk is gereed en operationeel in een aantal wijken. Bovendien werd er een warmtefabriek geopend. WarmteStad kan nu als merk de volgende stap zetten en haar marktpositie als alternatieve warmte-aanbieder verder invullen en uitbreiden naar de rest van de gemeente.

Strategie

WarmteStad wil vanuit een coöperatie-gedachte dé duurzame warmteleverancier zijn voor en door Groningers. Ze brengt letterlijk warmte dichtbij en levert tot aan de voordeur. Met haar product zet WarmteStad ook een beweging in gang en maakt zo Groningen warm voor een duurzame manier van energiegebruik. En maakt daarbij gebruik van de nieuwste technologie om warmte op te wekken. Kortom, warmte in beweging als communicatieleidraad en duurzame warmte voor iedere Groninger als propositie: Groningen, mijn WarmteStad.

Uitvoering

Door het logovignet te behouden zorgden we voor blijvende herkenbaarheid in de ontwikkeling van de nieuwe corporate identity. Immers, de basis van WarmteStad is nog steeds hetzelfde. Omdat zowel het bedrijf als het product verder doorontwikkeld zijn, kozen we voor een uitbreiding van het kleurenpalet. Naast de warmrode kleur, die tot nu toe als enige kleur werd gebruikt, voegden we duurzaam groen en ‘menselijk’ roze toe. Om het duurzame karakter te benadrukken en om aan te geven dat het van en voor de mensen van Groningen is. Immers WarmteStad is inmiddels een leverancier geworden met concrete producten waarbij servicegerichtheid en vriendelijkheid belangrijke aspecten zijn. Om de verbinding met de stad en haar inwoners en de verschillende kleuren en aspecten te onderstrepen, gaven we het W-vignet letterlijk een verbindende rol en creëerden we dynamiek en beweging.

Warmte in Beweging

Warmte is in beweging, dus wij ook. Bij WarmteStad werken we dagelijks aan een CO2 neutrale stad.